IPC Svegeskogen
IPC Svegeskogen

IPC vokser og flytter

IPC er i sterk vekst, og trenger mer plass. Derfor kjøper IPC større lokaler i Svegeskogen. IPC har hatt en jevn økning i ordretilgang, og er nå på maksimal produksjon i lokalene som leies i Nulandsvika. IPC kjøper administrasjonsbygg og tilknyttede lagerlokaler der Andersens Emballasje holdt til tidligere.
IPC har vurdert å bygge eller kjøpe en stund. Stor ordretilgang gjør at IPC vil kunne ha 30-40 ansatte i løpet av de nærmeste årene. I Svegeskogen får IPC nødvendig plass for å møte denne utviklingen.